Tento web slouží ke shromažďování nahrávek, které jsem v průběhu let vytvořil. Nahrávky jsou většinou monofonní a v mp3 formátu. Nahrávány jsou mým telefonem, ale zvuk je poměrně dobře poslouchatelný. Nahrávky upravuji v Audacity, různě nenápadně prostříhávám a ekvalizuji.

extrémní-soubor.mp3

Název: N/A
Umělec: N/A
Album: N/A
Rok: N/A
Zatnaktel 2016
„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich