Tento web slouží ke shromažďování nahrávek, které jsem v průběhu let vytvořil. Nahrávky jsou většinou monofonní a v mp3 formátu. Nahrávány jsou mým telefonem, ale zvuk je poměrně dobře poslouchatelný. Nahrávky upravuji v Audacity, různě nenápadně prostříhávám a ekvalizuji.

zakázaná-zóna.mp3

Název: N/A
Umělec: N/A
Album: N/A
Rok: N/A
Zatnaktel 2016
„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich